Teenused

 • NÕUSTAMISTERAAPIA (HÜPNO-, KOGEMUSTERAAPIA) 50 €
 • NÕUSTAMISTERAAPIA PAKETTPAKKUMINE (3x SEANSS) 140 €

See on terapeudiga kohtumise protsess probleemse käitumise, veendumuste, tunnete, suhteprobleemide ja / või somaatiliste reaktsioonide (aistingud kehas) lahendamiseks. Nõustamis- ja kogemusteraapias käsitletakse lahendusi vastavalt probleemile. Leitakse koostöös parim, sobivaim viis, mis toob fookuse probleemilt lahendusele. Lihtsamalt öeldes, on teraapia on eelkõige TURVALINE LUBA TUNDA, sest just väljendamata tunded, allasurutud emotsioonid, nääklevad enesehinnangud ja hävitav enesekriitika on põhilised probleemide algusallikad.

Teraapia valik võib olla suur samm selle poole, et olla iseenda tervislikum versioon ja elada võimalikult head elu – hoolimata sellest, millised väljakutsetega silmitsi seisad. Teraapia abil on võimalik muuta ennasthävitavat käitumist ja harjumusi, lahendada valusaid tundeid, parandada suhteid ja palju muud.

Kuigi keegi ei saa täpselt öelda, milliseks teraapiaprotsess kujuneb ja tegelikult polegi see oluline. Oluline on usalduse loomine, kasvamine ja lahendtulemus. Teraapiaseanss on konfidentsiaalse ja keskendub mitte ainult sisuinfole, vaid ka protsessile. Tihti me ise ei tea kuidas – mõnikord on nõuanne lihtne, soovutslik – mõnikord aga vajab keerulisemaid ja julgemaid ettepanekuid. Toetatud teraapias on valikud lahendusele lihtsam leida, kui tehes seda üksi.

Hüpnoteraapia on võimas alateadvuse tööriist. See on juhendatud hüpnoos, psühhoteraapia vorm mis kasutab kõrgendatud teadvuse või tähelepanelikkuse saavutamiseks lõõgastust, äärmist keskendumist ja intensiivset tähelepanu. Teisisõnu viib see indiviidi transsi või muutunud teadvusseisundisse – alateadvusesse. Enamasti peituvad just alateadvuses kõik vastused koos lahendustega.

Seda ravivormi peetakse alternatiivmeditsiiniks, eesmärgiga kasutada oma meelt mitmesuguste probleemide, näiteks psühholoogilise stressi, foobiate ning ebatervislike, hävitavate või ohtlike harjumuste vähendamiseks või leevendamiseks. Hüpnoteraapia eesmärk on tekitada indiviidis positiivseid muutusi, laiendada arusaamu, tegelikkuse vaadet jpm läbi alateadvuse seisundi.

 • INDIVIDUAALNE KONSTELLATSIOON 100 €

See on meetod, mis võimaldab teha nähtamatu nähtavaks. Konstellatsioonis tulevad ilmsiks varem varjul olnud ja teadvustamata suhete dünaamikad, mis seeläbi võimaldavad emotsioonide, tunnete ja käitumise muutmist. Konstellatsiooni tööprotsess loob võimaluse, et armastus saaks uuesti voolata ja suhted muutuksid soojemaks. Perekonstellatsioonid on võimas meetod, mis aitab nähtavaks teha keerukaid põimumisi nii päritoluperes kui ka praeguses perekonnas või suhetes.

Lahendusele orienteeritud muudatused konstellatsioonis toovad mõistmise, sisemise selguse ning pinge maanduse, millele järgnev lõdvestumine võimaldab peresüsteemi liikmete vahel armastusel taas voolata. Selles terapeutilises lähenemises käsitletakse üksikisikut osakesena oma peresüsteemis, mis omakorda on osa teistest suurematest süsteemidest.

Konstellatsioon on 3 dimensiooniline grupitöö, mis on nii võimas, et võib muuta põlvkondadest põlvkonda kandunud kannatusi ja ebaõnne. Paljud meist võtavad, eneselegi teadmata, üle perekondades esinevaid erinevaid käitumismustreid nagu näiteks ärevus, ebaõnnestunud suhted, viha, süütunne, üksindus, alkoholism ja isegi haigused selleks, et “kuuluda” perekonda. Sügava armastuse tõttu oma vanemate vastu, ohverdame lastena tihti oma isiklikud huvid, et vanemate ja perekonna kannatusi vähendada.

Konstellatsioon annab võimaluse neid varjatud mustreid nähtavale tuua, et saaksime neid muuta, et elada tervemana, õnnelikemana ja täisväärtuslikemana. See tehnika võimaldab vaadata veel paljugi muud, sest oleme kõige ja kõigiga suhtes.

Võimalik on vaadata:

 • probleemid suhetes vanemate, laste, õdede-vendadega, partneri ja töökaaslastega;
 • korduvad käitumismustrid;
 • korduvalt kogetavad häirivad tunded, nt. viha, kurbus, häbi, ärevus, süü jne;
 • hingelised traumad;
 • erinevad sõltuvused ja kaassõltuvused;
 • erinevaid terviseprobleemid, haigussümptomid;
 • laste käitumisraskused ja terviseprobleemid;
 • kaasa aidata eesmärgi suunas liikumisele;
 • tugevdada kontakti oma sisemise väega ja
 • kas iga perekonna liige on süsteemselt enda “õige koha” peal
 • kas me kuulume täisväärtuslikult enda suguvõsa süsteemi
 • kes on jäetud peresüsteemist kõrvale
 • Sündimata ja varasurnud lapsed
 • Põlvkondade vahelised konfliktid, korduvad saatused ja käitumismustrid
 • häid ja halbu sarnasusi meie vanemate ning meie endi peredes

Konstellatsioon annab võimaluse elu transformatsiooniks. Ja samas ei tohi unustada, et see on teekond ja toimub ajas. See võib olla millegi täiesti uue algus. Konstellatsioon on integratsiooni töö, kus integreerime kõike seda mis oli ja mis on. Alles siis on meil võimalus end tunda tervikuna.

Täna kasutatakse konstellatsiooni meetodit väga paljudes erinevates eluvaldkondades, nende hulgas on olemas organisatsiooni konstellatsioonid, pedagoogilised konstellatsioonid, jne.

KONSTELLÖÖR/KONSTELLATÖÖR on konstellatsiooni töötoa läbiviija. Konstellatsiooni läbiviimiseks on ta omandanud vastava väljaõppe, teades süsteemseid seadusi, tehnikaid ning oskusi kosntellatsiooni juhendamiseks. 

KONSTELLATSIOONI VÄLI on see ala, kus konstellatsiooni läbi viiakse. Selleks on ruum, kus viiakse konstellatsiooni läbi ja mis on ümbritsetud esindajatset. 

ASENDAJAD/ESINDAJAD on konstellatsiooni töötuppa tulnud inimesed, keda palutakse asendama kliendi süsteemist inimesi, objekte, sündmusi jne

INDIVIDUAALNE KOSNTELLATSIOON on kliendi ja konstellööri vaheline privaatne kohtumine, kus ei ole teisi inimesi. Konstellatsiooni viikase läbi nukkude või esemetaega.

 • KONSTELLATSIOON GRUPIS TELLIMUSTÖÖNA 125 €
 • KEHA PSÜHHOTERAAPIA EELKONSULTATSIOONIGA 155 €

Meie kehad kannavad, peidavad ja hoiavad endas tuhandeid rääkimata lugusid.

Kehapsühhoteraapia uurib, kuidas tervendada meie mineviku lugusid olles olevikus ja tehes seda tervema tuleviku heaks.

Keha ja emotsioonid on omavahel tugevalt seotud. Nimelt kogeme pea kõike keha kaudu, meel annab kogetule juurde vaid loo. Erinevad laetud seisundid ning emotsioonid salvestuvad kehasse ja talletuvad sinna ning loovad sarnaselt laetud olukordades reaktsioone, mille tulemusel kujundame hoiakuid ning uskumussüsteeme. Seega võime öelda, et kehapsühhoteraapia on valdkond, mis tegeleb emotsioonide, seisundite, impulsside ja reaktsioonidega, mida kogeme olevikus erinevates situatsioonides, kuid mille all võivad peituda mitmed minevikust pärit lood.

Kehapsühhoteraapia on:

 • psühhoanalüüsist ja Freudist välja kasvanud teaduslik psühhoteraapia haru
 • professionaalne praktika, mis kergendades emotsionaalseid ja mentaalseid pingeid, julgustab inimese teadlikku arengut
 • lähenemisviis, mis baseerub ja uurib keha ja meele koostööd. Kehapsühhoteraapia põhisõnum on, et keha ei saa lahutada psüühest.

Mitmed teised psühhoteraapia lähenemised vaid puudutavad seda valdkonda kuid kehapsühhoteraapia peab seda fundamentaalseks põhialuseks. Kehapsühhoterapeut töötab otse ja kaudselt isiku põhiolemuse mentaalse, emotsionaalse, sotsiaalse ja hingelise kujunemislooga. Terapeut toetab nii sisemisi ise toimivaid protsesse kui välise reaalsuse selgemat tajumist.

Terapeutilise töö tulemusena teadvustab, tunnistab ja lõpuks integreerib inimene oma elujõu allasurumise mehhanismid/viisid, mis loovad tasakaalus pinnase kvalitatiivseteks muutusteks. Kehapsühhoteraapia omab psühhoteraapia maailmas olulist kohta. See on andnud võimaluse mõista keha-meele ühenduste dünaamikaid ja panustanud uute lähenemistega, et avastada inimkogemuste tõelist päritolu.

Kehapsühhoteraapia on somaatilise psühholoogia osa, kus põhitähelepanu suunatakse keha ja meele vahelistele ühendustele, nende taastamisele ja loomisele, mis läbi kasvab ka kliendi emotsionaalne teadlikkus. Emotsionaalse teadlikkuse kasvades ning füüsilist keha kaasates jõutakse lõpuks ka psüühe sügavamate kihtideni, mis aitab äratada ellu sügavamad vajadused, nagu elujõud ja hingerõõm. On mitmeid kehale suunatud lähenemisi, mida ei tohiks segamini ajada kehatöö või kehateraapiatega. Seetõttu on kehapsühhoteraapia erinevus just selles, et teraapias kaasatakse lisaks meelele ka keha ning uuritakse, kuidas mõtted, tunded, emotsioonid, fantaasiad ja kogemused väljenduvad füüsiliselt ehk liigutustes, motoorikas, kehahoiakutes, reageeringutes, sundasendites ja pingetes.

Küsi oma küsimus, saada meile kiri läbi alloleva kontaktivormi.