SEMINARIST

Kehapsühhoteraapia seminar “Kehatöö ja emotsioonid” tuleb jälle! Kui Sa pole veel osalenud, tee seda kindlasti!

Seminari eesmärgid:

  • Saada baas ülevaade kehapsühhoteraapia valdkonnast;
  • Mõista keha olulisust heaolu säilitamise vaatenurgast;
  • Mõista kehateadlikkuse olulisust ning omandada oskused, kuidas seda igapäeva elus oma tarbeks kasutada;
  • Mõista, kuidas emotsionaalsed reaktsioonid ning keha on omavahel seotud;
  • Õppida erinevaid võtteid emotsionaalsete laengute vabastamiseks;
  • Omandada positiivseid toimemehhanisme pingestatud olukordadega toimetulekuks.

Kehatöö ja emotsioonid (Robert Randma):

Kehapsühhoteraapia on valdkond, mis tegeleb emotsioonide, seisundite, impulsside ja reaktsioonidega, mida kogeme olevikus erinevates situatsioonides. Keha ja emotsioonid on omavahel tugevalt seotud. Nimelt kogeme pea kõike keha kaudu, meel annab kogetule juurde vaid loo. Erinevad laetud seisundid ning emotsioonid salvestuvad kehasse ja talletuvad sinna ning loovad sarnaselt laetud olukordades reaktsioone. Kehas kogeme neid lihaspingena, kurnatusena, eemale tõmbumisena, värinatena, jäigastumisena, energia puudusena jne.

 

Kehapsühhoteraapia keskseks teemaks on kehateadlikkus ja võime lõdvestunult olukordades kohale jääda.

Pingestatud olukorras, olgu see suhtes partneriga, lastega, kriisiolukorras, seksuaalsuses või muudes elulistes hetkedes, võime kohata kohmetust, kokkutõmbumisi, ebakindlust, ärevust jms. See viitab ebamugavustundele ja läbi töötamata emotsionaalsetele seisunditele, mis tulenevad meie möödunud elukogemusest ja sõnumitest, mida oleme välismaailmalt saanud. Sõnumi andjaks võisid olla meie vanemad lapseeas, sõbrad või sotsiaalsed normid, mida oleme oma uskumus süsteemi vastu võtnud näilise tõena ja mille ootuseid igapäevaelus püüame täita. Keha kaudu terapeutilisi võtteid kasutades saame selliste seisunditega taasühenduse luua ja sinna kogunenud emotsionaalseid pingeid väljendada. Nii loome pinnase lõdvestunumale elule ja võimele elada hetkes kohale jäädes. Lõdvestunud olek toob kaasa positiivsema ja elujaatavama enesetunde ning võime oma igapäevaelu ja selles aset leidvat nautida.
 

Seminarile on eelkõige oodatud terapeudid, nõustajad ja kõik need, kes töötavad inimestega või ka osalejad enesearengu soovil.

Robert Randma on EABP poolt tunnustatud kehapsühhoterapeut (www.eabp.org). Lühidalt tähendab see somaatilise psühholoogia praktilist väljundit, kus psühhodünaamilisse psühhoteraapia protsessi ning toetavatele harjutustele eesmärgiga emotsionaalset protsessi käivitada, maandada või struktureerida. Robert on terapeudina töötanud alates 2014. aastast. Ta juhib Eesti kehapsühhoteraapia assotsatsiooni, viib regulaarselt läbi praktilisi koolitusi teistele terapeutidele ning annab valdkonnakeskseid seminare. Lisaks 6-aasta pikkustele terapeudi koolitustele lõpetab Robert Inglismaal psühholoogia magistratuuri. Elutõena nendib Robert seda, et enese eest keegi ära ei jookse ja iga väljenduse, hoiaku või seisundi taga on alati lugu, mis selleni tõi. Selle loo mõistmine aitab meil aga avada südant kogetule või nähtule.

SEMINARI TOIMUMISAEG JA ASUKOHT

Aeg: 01-02. Oktoober 2022, kell 10.00-18.00

Asukoht: Tallinna kesklinn

Kontakt: Kairi Kuusma; info@innermind.ee; 5069630

OSALEMINE

Osalemistasu:

Osalustasu: 260 EUR

KOHTADE ARV ON PIIRATUD!

Kahepäevane koolitus toimub läbi teooria ja praktika.
Alustame mõlemal päeval kell 10.00. Mõlemal päeval on lõunapaus (osalejal vaba aeg) ja orienteeruv lõpuaeg on 18.00.

Oled südamest oodatud

TAGASISIDE OSALEJATELT

Suusi – Tore, et kohe läks sisutihedaks. Robert pani kohe inimesed kaasa mõtlema ja teooriat oma tunnetusega siduma. Ülesehitus oli kursusel hea ja teooria väga ladusalt esitatud. Oli tunda, et lektor on läbi tunnetatud sügavamalt materjali kui seminari formaat seda esitada lubas. Robert on sharmantne ja sõnastab asju täpselt, on kiire mõtlemisega ja reageerib koheselt küsimustele. Füüsiliste harjutuste osa oli huvitav ja teraapiline. Peab rõhutama, et koga seminari vältel oli ruum väga hoitud. Lektor pakkus kiindumatut toetust kõigile osalejatele-soovijatele. Tekkis soov uurida Reichi edasi. Suur tänu Robert Randmale!

Kerdu – Minule oli väga silmiavardav ja võimas kogemus! Robert Randma oskas oma teadmisi lihtsalt ja huvitavalt edasi anda ning luua turvalise ja usaldusväärse õhkkonna. Aitäh Innermind!

Kaja – Enesele lähemal ja maailma pilt avaram. SUURED TÄNUD KÕIGILE JA ROBERTILE!! Teema väga selgelt ja kokkuvõtlikult edasi antud nii teoorias kui praktikas. Minule arusaadav ja elus kasutusele võetav!!!!

Piret – Hästi ettevalmistatud, professionaalne, kohaloljate suhtes täehelepanelik, nauditav vaadata, kuulata ja osaleda. Minule terapeudina isiklikult ja erialaliselt oluline ja  kasulik. Soovitan!