KONSTELLATSIOON / SÜSTEEMNE MEETOD

Konstellatsioon on süsteemne meetod, mille abil tuuakse nähtavale inimese
alatedalikud seosed ja mustrid ühtlasi ka takistused.
Meetod toob nähtavale kõik selle, mida me ei näe. Mõnikord me võime asju
tajuda aga ei tea seletust, miks see on nii.
Looduses on kõik süsteemselt paigas. Kõik muutub, kasvab, areneb ja sureb, et saavutada oma
hetkeolek. Maailmas toimub igal tasandil pidev kaotus ja uuenemine. See on kogu kasvu ja
evolutsiooni mudel. Elus olla tähendab alistumist sellele vältimatule ja pidevale voolule.

Grupi konstellatsiooni töötoad:
Tulika 19A; 4 korrus
 

PEREKONSTELLATSIOON
Perekond on samuti süsteem koos kõigi oma reeglitega.  Igal süsteemi liikmel on seal oma koht
ja me täidame süsteemi reegleid – see annab  meile elujõu ja kindlustunde. Kui aga süsteemis,
kuhu kuulume, on tasakaal mingil põhjusel paigast ära, on meil raske elada ja mõista seda, mis
meie elus toimub. Perekonstellatsiooni meetod toetub süsteemsele mõtlemisele ning vaatleb
meid koos meie süsteemiga, mille osa oleme.
Peresüsteemi alustalad on kuulumine, hierarhia, tasakaal ja armastuse voog. See tähendab, et
me kõik põlvneme oma bioloogilistest vanematest ja kuulume tahes-tahtmata nende juurde,
isegi siis, kui me neist midagi ei tea.  Me vajame sidet oma veresugulastega ja hingetasandil on
see info olemas.
Igas süsteemis on seadused:

1. KUULUVUSE seadus – Selleks, et perekond säiliks omab igaüks õigust kuuluda sellesse
süsteemi.
2. KORD JA HIERHARHIA – kõik kes on enne sündinud, omavad rohkem õigusi.
3. TASAKAAL . Andmine ja võtmine. Ma saan võtta ainult siis, kui ma olen andnud.
4. Armastuse voog.
Kui keegi esivanematest on mingil põhjusel peresüsteemist välja heidetud või maha vaikitud,
siis seda nimetatakse peresüsteemi korra rikkumiseks, millel on alati oma tagajärjed. Sellisel
juhul tunnevad järeltulijad ennast ebakindla ja haavatavana, miski ei edene, nad võivad põdeda
raskeid haigusi. Neile tundub, et nad oleksid justkui vales kohas. Peresüsteemi balansi
rikkumine ilmneb sageli selle kaudu, et edasiliikumine nii isiklikus kui tööelus on raskendatud,
vallutab seletamatu ärevus, ohustab depressioon. Raske on võtta vastutust oma elu eest,  üldse
mõista, mis on vastutus või kus on kelle vastutus. Peresüsteemi hierarhia järgib reeglit, et
kuulume oma esivanemate juurde ja hierarhiliselt on nemad suuremad kui meie, sest nemad
olid enne meid ja nende kaudu oleme saanud elu meie. Lahenduse loob hinnangutevaba ja
austusega nõustumine sellega, mis oli meie peresüsteemis enne meid. Siis saame vastu võtta
oma esivanemate tingimusteta armastuse. Esivanemate armastus, neilt saadud ning täielikult
vastu võetud elu on suur ressurss ja võimaldab meil elus tasakaalustatult edasi liikuda, vastu
võtta meile kuuluvat ja edasi anda ning jagada.

ORGANISATISOONI KONSTELLATSIOON

Ettevõtte konstellatsioon uurib, kas on täidetud:

1. Korra seadus ehk koha ja hierarhia seadus:

 • täpne struktuur – kõik teavad oma õigusi ja kohustusi;
 • esikohal on alati see, kes loob struktuuri ja ruumi teistele, ehk siis organisatisooni
  looja ja/või juht;
 • esikohal on need spetsialistid, kelle tegevus mõjutab organisatsiooni kõige
  rohkem;
 • staaži järgi omab eelist see, kes tuli esimesena. Need, kes toovad rohkem kasu, on
  n-ö eespool.

2. Tasakaalu seadus ehk andmise ja võtmise tasakaal:

 • igaüks, kes tuleb organisatsiooni ja toob kaasa oma oskused ja loomingulisuse,
  saab tasustatud palga näol, mis ei toimu ainult raha näol – sama olulised on ka
  teised näitajad nagu tunnustus, töö tähendus jne;
 •  süsteemi hierarhia ei mõõda olulisust – kõik süsteemi elemendid on võrdselt
  olulised.

3. Kuuluvuse seadus:

 • igal süsteemi liikmel on õigus kuuluda oma süsteemi olenemata tegudest või
  saatusest;

 • kõik inimesed, sündmused, mis on mingil põhjusel süsteemist välja heidetud või
  neid ei mäletata, hakkavad mõjutama organisatsiooni  tulevikku.

Ärikonstellatsioon vaatleb:
ETTEVÕTTE SISEMISED RESSURSID

 • Kuidas luua ettevõte, mis toodab kasumit?
 • Eesmärgid, millega ettevõte loodi
 • Ettevõtte juhi positsioneerimine
 • Ettevõtte toote ja/või teenuse vastuvõetavus turul
 • Ettevõtte põhitoote valiku otsused
 • Ettevõtte töötajad – nende koht ettevõttes
 • Muudatuste loomine läbi konstellatsiooni

2. ETTEVÕTTE VÄLISED RESSURSID

 • Ettevõtte klientide positsioneerimine, vajadused
 • Ettevõtte ebaedu põhjused
 • Ettevõtte suunamuutused, millistest sõltub ettevõte tulu
 • Takistused tulu ja kasumi saavutamisel

INDIVIDUAALSED KONSTELLATSIOONID
Individuaalse nõustamise ajal oleme kliendiga kahekesi. Kasutame erinevaid
teadmisi, oskuseid ja erinevaid abivahendeid -ankruid, simulatsioone,
kehapsühhoteraapiat, hääledialoogi ja muid teraapia vorme, et saavutada
antud küsimusele parim lahendus.
Individuaalne konstellatisoon 120 EUR
Konstellatsioon grupis 120 EUR
Konstellatsioon paaridele 200 EUR
Organisatiaooni konstellatsioon 160 EUR

Ärevusest rahuneminesni

Koolituse läbiviia:

Kairi Kuusma

Olen EPKA liige:
http://epkaest.com/team/kairi-kuusma/

Konstellatsioon on mind isiklikult palju toetanud minu teekonnal

Minu kohta rohkem infot leiad siit